Vill du bli medlem i MSUF? Alla nya medlemmar är välkomna! Som medlem erbjuder vi dig följande:

rösträtt på föreningsmöten

möjlighet att delta i verksamheten

möjlighet att delta i styrelsearbetet

Din medlemsansökan kan du skicka in per e-post till adressen beatrice.wallman@gmail.com