Malm Svenska Ungdomsförening r.f.

Solhem, Kyrkobyvägen 23, 00700 Helsingfors

Telefon: 050 385 2323, kl 18-20
E-post:

  • uthyrning/vuokraus: info@msuf.net;  
  • ordförande: erja.lindfors@kolumbus.fi