VÅRENS VERKSAMHET PÅ SOLHEM 2024

Månadsträff med tema om Johan Ludvig Runeberg.

onsdagen den 10.4.2024 kl 18 på Solhem, Kyrkobyvägen 23.

Vi diskuterar vår nationalskald Johan Ludvig Runeberg. Mats Blomqvist är moderator för diskussionen, som baserar sig på Panu Rajalas Runeberg -biografi  från år 2021.

Kaffeservering. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

 

ANNAT:

Musiklek med Sussi, Ludde och Macke, för barn 0-4 år, torsdagar kl 10 fr.o.m. den 11.1.24. Efter musikleken familjecafé. Ordnas i samarbete med Norr om Stan. Mera info www.nos.fi

Dramaklubb för åk 3-6, torsdagar kl 17.30-19 fr.o.m. den 11.1.24. Ledare Olivia Klippa. - Du som gillar teater och drama, kom med! Vi arbetar med improvisation, teaterövningar, rollspel, röst och rörelse. Drama är spännande och roligt! Deltagaravgift 30 € för vårterminen. Anmälningar beatrice.wallman@gmail.com senast den 8.1.2024.

Knyppling tisdagar kl 17.15-19.30 fr.o.m. den 9.1.24. Ledare Anne Hellman. Passar både nybörjare och erfarna knypplare. Du får vid behov låna dyna och pinnar i början. Ordnas i samarbete med Norr om Stan. Mera info www.nos.fi

Månadsträff med tema och kaffeservering 10.4.24 kl 18 (onsdag)

Vårtalko  5.5.24 kl 12-15. Solhem och gården piffas upp inför sommaren

Förfrågningar om verksamheten: beatrice.wallman@gmail.com

VÄLKOMMEN! Vi ses på Solhem!

 

Illustration av Maria Sann

                                                                    Illustration Maria Sann

RÄDDA SOLHEM-insamlingen avslutades den 13.8.2021.

Malm Svenska Ungdomsförening framför sitt varmaste tack till alla som deltagit i insamlingen! Förutom pengar som strömmat in har vi fått värdefull feed back i form av idéer och förslag för utvecklandet av verksamheten. Dem ska vi noggrant gå igenom och helt säkert förverkliga en del.

Insamlingen inbringade över 4000 €, vilket hjälper Solhem en god bit på vägen. Intäkterna från insamlingen kommer att användas för löpande kostnader men också för reparation av föreningshusets stolar. 

PELASTA SOLHEM – keräys päättyi 13.8.2021

Malm Svenska Ungdomsförening rf kiittää lämpimästi kaikkia keräykseen osallistuneita! Rahan lisäksi saimme arvokasta palautetta ja ideoita toiminnan kehittämiseen. Käymme ne kaikki huolellisesti läpi ja toteutamme varmasti osan.

Keräys tuotti yli 4000 € mikä auttaa Solhemia hyvän matkaa. Keräyksen tuotto tullaan käyttämään talon juokseviin kustannuksiin ja myös seuraintalon tuolien korjaukseen.