VÅRENS VERKSAMHET PÅ SOLHEM 2024

IMPROSÖNDAG PÅ SOLHEM!   Söndagen den 3.3.2024 kl 9.30-15

Improvisationsteaterövningar för vuxna och unga  på  Solhem, Kyrkobyvägen 23, 00700 Hfors

Kom med och delta i vår IMPROworkshop tillsammans med improgänget på Solhem! Vi går igenom improns grunder: samarbete, spontanitet och kommunikation. Inga förhandskunskaper krävs av deltagarna. -  Impro är roligt och terapeutiskt! Skrattgaranti! Ledare för workshoppen är dramapedagog Nina Tikkanen.

Anmälningar (och förfrågningar): beatrice.wallman@gmail.com  senast den 27.2.2024.

Deltagaravgiften 25 € betalas på MalmMSUFSvenska Ungdomsförenings konto                                    FI36 4055 5620 0238 33 senast den 1.3.2024.

Välkommen, vi ses på Solhem!

ANNAT:

Musiklek med Sussi, Ludde och Macke, för barn 0-4 år, torsdagar kl 10 fr.o.m. den 11.1.24. Efter musikleken familjecafé. Ordnas i samarbete med Norr om Stan. Mera info www.nos.fi

Dramaklubb för åk 3-6, torsdagar kl 17.30-19 fr.o.m. den 11.1.24. Ledare Olivia Klippa. - Du som gillar teater och drama, kom med! Vi arbetar med improvisation, teaterövningar, rollspel, röst och rörelse. Drama är spännande och roligt! Deltagaravgift 30 € för vårterminen. Anmälningar beatrice.wallman@gmail.com senast den 8.1.2024.

Dramaveckoslut för åk 3-6. 6 - 7.4.2024. Ledare dramapedagog Nina Tikkanen

Improvisationsteaterövningar. IMPROSÖNDAG PÅ SOLHEM söndagen den 3.3.2024 kl 9.30-15. se ovan

Knyppling tisdagar kl 17.15-19.30 fr.o.m. den 9.1.24. Ledare Anne Hellman. Passar både nybörjare och erfarna knypplare. Du får vid behov låna dyna och pinnar i början. Ordnas i samarbete med Norr om Stan. Mera info www.nos.fi

Månadsträff med tema och kaffeservering.

7.2.24 kl 18 (onsdag).  Kvällens gäst Hannu Salovaara, amatörhistoriker och prof. emeritus vid Helsingfors universitet, presenterar boken ”Hattujen sodan päiväkirjat” som han sammanställt. Boken handlar om Hattarnas krig 1741-1743. Kriget, som bland annat begicks på ängarna vid Domarby tvärs över Vanda å, har kallats vårt mest bortglömda krig. Föredraget går till största delen på finska. Den rikt illustrerade boken finns till salu för 35 €.

10.4.24 kl 18 (onsdag) Info om temat senare.

Årsmöte 13.3.24 kl 18. Stadgeenliga ärenden behandlas.  Kaffe med dopp.

Vårtalko  5.5.24 kl 12-15. Solhem och gården piffas upp inför sommaren

Förfrågningar om verksamheten: beatrice.wallman@gmail.com

VÄLKOMMEN! Vi ses på Solhem!

 

Illustration av Maria Sann

                                                                    Illustration Maria Sann

RÄDDA SOLHEM-insamlingen avslutades den 13.8.2021.

Malm Svenska Ungdomsförening framför sitt varmaste tack till alla som deltagit i insamlingen! Förutom pengar som strömmat in har vi fått värdefull feed back i form av idéer och förslag för utvecklandet av verksamheten. Dem ska vi noggrant gå igenom och helt säkert förverkliga en del.

Insamlingen inbringade över 4000 €, vilket hjälper Solhem en god bit på vägen. Intäkterna från insamlingen kommer att användas för löpande kostnader men också för reparation av föreningshusets stolar. 

PELASTA SOLHEM – keräys päättyi 13.8.2021

Malm Svenska Ungdomsförening rf kiittää lämpimästi kaikkia keräykseen osallistuneita! Rahan lisäksi saimme arvokasta palautetta ja ideoita toiminnan kehittämiseen. Käymme ne kaikki huolellisesti läpi ja toteutamme varmasti osan.

Keräys tuotti yli 4000 € mikä auttaa Solhemia hyvän matkaa. Keräyksen tuotto tullaan käyttämään talon juokseviin kustannuksiin ja myös seuraintalon tuolien korjaukseen.