STYRELSEN 2021

Ordförande Erja Lindfors

Vice ordförande Ted Svensson

Sekreterare Beatrice Wallman

Styrelsemedlemmar:

Marketta Währn

Olivia Klippa

Rainer Jernmark disponent

Martina Silola

Historia

Ni, som dagligen färdas med buss genom Malm, har säkert någongång lagt märke till ett stort, vackert trähus mittemot Malms sjukhus vid Kyrkobyvägen. Detta hus är Solhem, verksamhetspunkten för ortens äldsta svenska förening Malm Svenska Ungdomsförening r.f. 

Föreningen grundades år 1906 av Eric von Rettig. År 1913 hade föreningen fått ihop tillräckligt med pengar för att kunna köpa en tomt. Tomten utbröts från Innus-skattehemmanet i Staffansby by i början av år 1913. På sommaren samma år stod det egna föreningshuset redan färdigt. Det byggdes med talkokrafter av virke, som donerats av traktens bönder. På Innus-hemmanets marker låg också handelsträdgården Solhem och härav fick föreningshuset sitt namn Solhem.

Eric von Rettig var den nygrundade föreningens första ordförande. För att finansiera huset och verksamheten anordnades fester, teaterkvällar, basarer och t.o.m. en sångafton med Aino Ackté som stjärna.

Föreningshuset har också varit en central punkt för andra svenska föreningar, såsom Frivilliga brandkåren, Scouter, Marta-förening osv. Föreningen har som sin målsättning, enligt stadgarna, att samla ortens svenskspråkiga ungdom. Under årens lopp har vi haft de mest skiftande verksamhetsfomer, såsom olika slag av fester, basarer och idrottstävlingar. Inom föreningen har medlemmarna sysslat med olika klubbar, folkdans, körsång och teater. Man har alltid försökt samla olika generationer av ortsbor under samma tak.